Industrikompetens och Skill jobbar för kort- och långsiktiga kompetensförsörjning. Våra kunder finns främst inom industri och IT men även på den offentliga sidan. Rekrytering, bemanning, omställning och karriärprogram ingår i vårt tjänsteutbud. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.

Våra tjänster

Rekrytering

Industrikompetens erbjuder en kvalificerad rekryteringstjänst där du kan hitta dina framtida medarbetare inom såväl arbetar- som tjänstemannaområdet. I vår databas hittar vi såväl erfarna som unga kandidater.

Vi vet att behovet av stöd när man ska genomföra en rekrytering kan variera så återkom till oss med just ditt behov så hittar vi en lösning.

Uthyrning

Vi på Industrikompetens vet att beläggningen i din verksamhet varierar. Vi har stor vana av korta uppdrag såväl som av längre. Vi hittar personal till timanställningar men även akademisk kompetens till kvalificerade tjänster. Oavsett längden på uppdrag kan du som kund alltid vara säker på att vi erbjuder schyssta arbetsvillkor för våra konsulter. Vill du veta mer? Kontakta oss eller läs mer.

Personalväxling

Personalväxling är en lösning som alla parter tjänar på; Företaget som lånar ut personal får en lägre personalkostnad, företaget som lånar in personal får en tillfälle kapacitetshöjning och individen får ny erfarenhet.

Omställning

Industrikompetens arbetar inte bara med företag när de vill anställa. Vi stöttar även företag i motgång genom omställning och coaching av anställda som behöver hitta nya arbetsuppgifter – inom eller utanför företaget.

Kompetens

Industrikompetens ägare återinvesterar varje år en del av företagets vinst i affärsområdet Kompetens. Det är vår satsning för att industri- och teknikföretagen ska få tillgång till kompetent arbetskraft även i framtiden.

Nätverk

Ett av Industrikompetens uppdrag är att ge våra ägare och kunder möjlighet att träffas. Detta gör vi genom att anordna många nätverksträffar med olika teman.