Ricardo, förbättringsledare på Servistik

Ricardo bytte Brasilien mot Sverige för kärleken och kan se tillbaka på en lång karriär inom förbättringsarbete. Nu arbetar han på ett av Industrikompetens och Skills ägarföretag, Servistik.

– Jag har jobbat med förbättringsarbete i hela mitt yrkesliv. När jag först började fanns inga datorer eller mobiltelefoner utan jag gick runt i verksamheten med endast ett block och en penna.
Idag är det mycket enklare med alla program, men det kräver också mer utbildning.

Första jobbet i Sverige var som SMD-operatör på dåvarande PartnerTech i Åtvidaberg (numera Scanfil) där han stannade i 19 år. De senaste åren har Ricardo jobbat med processteknik samt som förbättringsledare, vilket han nu fortsätter med på service- och logistikföretaget Servistik.

– Jag trivs verkligen med mitt jobb. Jag får träffa många människor och vara med i alla delar av verksamheten. Det händer saker hela tiden och jag får resa mycket i mitt arbete.

Ricardos arbetsuppgifter består av att implementera förbättringsarbete i Servistiks verksamheter och lokalisera ”slöserier”. Det vill säga allt som inte tillför värde till tjänsten. Ständiga förbättringar handlar om att maximera värdeskapande och effektivitet, inte om att minska kostnaderna eller ”bli av med personal”.
Ricardo pratar löpande med Servistiks personal för att komma fram till vad som kan förbättras och hur.

– Jag försöker ha ett möte med verksamheten en gång per vecka och det är viktigt att lyssna på alla, ha mycket tålamod och ta den tid som krävs. Det är viktigt med återkoppling och att de som kommit med idéer får svar på om dessa leder till förbättringsåtgärder eller inte.
Min största utmaning är att få personalen att börja prata, det är vanligt att de inledningsvis inte kommer på något konkret att förbättra. Det är fel, det finns alltid någonting att förbättra! Alla i organisationen måste arbeta med förbättringar och inte bara prata om det.

Några av nycklarna är:
• Tydligt ledarskap från högsta ledningen
• Utbildning för alla
• Delaktighet (möjlighet att påverka)
• Stark företagskultur

För att nå goda resultat krävs också mycket tålamod och disciplin. Själv gillar Ricardo de små förbättringarna som sällan kräver stora investeringar.
– Det är spännande att se alla delar i en verksamhet och det kräver att man tar ett steg i taget.
Det är de små förbättringarna som sker varje dag och varje vecka som ger de största effekterna.

Servistik är ett entreprenörsdrivet logistikföretag och ett av Industrikompetens och Skills ägarföretag. Servistik annonserar alla sina lediga jobb på sin karriärsida: karriar.servistik.se