Projekt för att ta omhand fler nyanländas kompetens

Industrikompetens har sökt och blivit beviljade medel från Tillväxtverket för att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden inom industri och teknik. Att det råder kandidatbrist till många tjänster i vår bransch samtidigt som många individer står utanför arbetsmarknaden behöver vi hjälpa till att ta omhand.

Projektet kommer pågå under 2017 och är indelat i två delar; Vi ska dels ta fram en bildbaserad självskattningsenkät som den nyanlända kan använda för att visa på sin yrkeserfarenhet från industrin. Dels ska vi ta fram utbildningsmaterial och utbilda ett antal inkluderingscoacher under hösten. Målgruppen för utbildningen är blivande handledare från industri- och teknikföretag.

Vill du veta mer? Ta kontakt med projektledare Bo Sörling på bo.sorling@industrikompetens.se.