Ny utbildning inom Produktionsutveckling

Östsvenska Yrkeshögskolan och Industrikompetens fick i februari sin ansökan om att få bedriva en Yh-utbildning till Produktionsutvecklare beviljad av myndigheten för yrkeshögskolan. Ett glädjande besked för det 25-tal företag som står bakom utbildningen och har stora behov av produktionsteknisk kompetens.

Idag har Östsvenska Yrkeshögskolan och Industrikompetens skrivit avtal med Mölk Utbildning som kommer att bedriva utbildningen ihop med de IT-utbildningar man redan har, i lokalerna i Mjärdevi.

Dietmar Mölk, en av Mölks ägare: ”Produktionsutvecklare blir ett bra komplement och en logisk progression av vår tvååriga utbildning i embedded systems/Internet Of Things. Systemutvecklaren lär sig utveckla prototyper och Produktionsutvecklaren har bland annat i uppgift att sätta prototypen i produktion.”

Ann-Charlotte Thorén, VD för Östsvenska Yrkeshögskolan (ÖSYH): ”Vår uppgift är att se till att företagen i regionen har rätt förutsättningar för att växa och utvecklas via kvalitativ kompetensförsörjning. Mölk Utbildning är en etablerad och mycket seriös utbildningsanordnare som vi känner oss trygga med och gärna samarbetar med.”

”Industrikompetens har sedan starten engagerat sig i våra yrkeshögskoleutbildningar inom IT, så vi känner redan varandra väl. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete,” säger Magnus Mölk, VD för Mölk Utbildning.

”Jag tycker att vi är bra på samverkan i Östergötland. Istället för att konkurrera med varandra på samma områden så skapar vi bra modeller för samarbete. Industrikompetens har i uppdrag av ägarna att arbeta för långsiktig kompetensförsörjning och för att utbildningsutbudet stämmer överens med industrins behov. Nu har vi skrivit ansökan och utbildningen har blivit beviljad, men vi tycker inte att vi måste bygga upp en organisation kring själva utbildningen. Mölk har redan det som behövs och de blir en mycket bra utförare. Vi kommer självklart att ingå i ledningsgruppen,” säger Mia Hasselgren-Lundberg, ansvarig för Kompetens på Industrikompetens.

 

Mia Hasselgren-Lundberg, Magnus Mölk, Ann-Charlotte Thorén och Dietmar Mölk efter skrivet avtal om ny utbildning inom Produktionsutveckling

Fakta:

Yrkeshögskolan Inom yrkeshögskolan utbildas man för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN
www.yrkeshogskolan.se

Mölk Utbildning
Mölk har arbetar med Yh-utbildningar sedan 90-talet. Sedan 2014 bedrivs IT-utbildningar i Mjärdevi i nära samarbete med näringslivet.
http://dev.molk.com