Magnus Smith, Produktionsledare Toyota Material Handling

För ungefär 16 år sedan började Magnus Smith som montör på Mjölbyföretaget BT och han var med när företaget köptes upp av Toyota 2001. Efter några år som montör blev Magnus samordnare och för ungefär 10 år sedan fick han en tjänst som produktionsledare. Idag är Magnus ansvarig för två team inom målning och arbetar aktivt med Toyota Production System, ett system utvecklat av Toyota för att optimera produktkvalitetén.

Magnus har en treårig elutbildning från gymnasiet i grunden och har sedan utbildat sig internt, något som han framhåller som en fördel med sin arbetsplats och sitt arbete inom industrin.

– Det som är så fint här är att det finns många vägar att gå och många utvecklingsområden. Man har t.ex möjligheter att gå olika ledarutbildningar internt inom Toyota. Vi jobbar mer och mer med TPS (Toyota Production System) vilket handlar om att implementera det vi får ut mest av. Jag tycker att det är häftigt med tekniken och med den säkerhet som krävs för att den ska fungera. Gillar man teknik kommer man att trivas i industrin.

För tillfället är Magnus ansvarig för två team inom målning med 34 medarbetare. Magnus arbete som produktionsledare innebär att få med sig gruppen och att få varje medarbetare att se sitt bidrag i tillverkningsprocessen. Magnus trivs väldigt bra på sitt jobb och säkerhet, kvaliet, leverans och produktivitet är centralt.

– Man blir utsatt för olika problem hela tiden och det är det som intressant med det här jobbet. Det är en utmaning att prioritera mellan alla dessa situationer för att kunna hantera det på ett bra sätt. Mitt arbete handlar om att jobba med säkerhet, kvalitet, leverans och produktivitet. Det är det jag jobbar med varje dag plus att jag jobba med gruppen, med individerna och följa upp dem och se så att det går åt rätt håll och att vi utvecklas, att gruppen utvecklas och att vi når våra uppsatta lokala mål.

Magnus intresse för Toyota Production System har inneburit en hel del arbete utöver hans arbetsroll som produktionsledare. Bland annat har han varit med i ett globalt samarbete kring målning med syfte att hitta ett sätt för att kontrollera och upprätthålla bra produktkvalitet. Förutom arbetet med TPS är det utvecklingen av sina medarbetare det som Magnus menar är det mest givande med hans arbete.

– Att se grupper utvecklas och hitta en bra nivå varje vecka det är det mest stimulerande delen i ledarskapet. Att få grupper att växa och bli självsäkra. I min organisation har jag 1 teamledare och 1 assisterande teamledare för varje skift. Deras uppgift är att leda och träna grupperna i det dagliga arbetet genom standardiserat arbete. Det finns hela tiden nya som kommer underifrån och vill upp i organisationen, och det gäller för mig att se det och fånga upp de så vi kan utveckla både människan och processen kontinuerligt.

För att trivas med ett arbete inom industrin framhåller Magnus egenskaper som driv, en vilja att komma framåt, lära sig nya saker och nyfikenhet. Egenskaper som tas tillvara av Toyota Material Handling där varje medarbetare är med och skapar nya förutsättningar för effektivare tillverkning och bättre produktkvalitét.
Vill du också jobba på Toyota Material Handling? Just nu har vi tre lediga tjänster ute.