Industrikompetens är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi är mycket måna om att följa lagar och regler och vår målsättning är att vara ett föredöme i bemanningsbranschen. Vi har ungefär lika många anställda konsulter på kollektivsidan som på tjänstemannasidan. Därutöver jobbar vi med underkonsulter som är anställda via andra konsultbolag eller via enskilda firmor.

På den här sidan har vi samlat information till dig som är konsult på uppdrag av oss.

Tidrapportering anställda konsulter

Du som är anställd som konsult hos oss gör din tidrapportering i systemet Intelliplan. Inloggningsuppgifter får du av din konsultansvariga. Tidkorten ska vara attesterade av dig senast första arbetsdagen i efterföljande månad. Kontakta gärna din konsultansvariga om det uppstår frågor gällande din tidrapportering eller ditt lönebesked.

Fakturering underkonsulter

Som är underkonsult via Industrikompetens fakturerar ni oss för de upparbetade timmar som genomförts. Fakturan från er ska vara oss tillhanda senast arbetsdag 6 i efterföljande månad. Fakturan ska märkas med referens; För Master Vendor ”MV 8000”, för övriga underkonsulter ”UK 8070”.

 

Faktureringsadress Underkonsulter
IK Rekrytering & Bemanning
Djurgårdsgatan 56
582 29 Linköping

 

Om det uppstår frågor är du välkommen att kontakta Therese Offermo