Goran Bodiroza, Produktionsledare Toyota Material Handling

Goran Bodiroza är produktionsledaren som började på BT 1997. Efter ett par år som montör gick han en intern utbildning i förberedande produktionsledning och fick ett erbjudande om en tjänst som produktionsledare redan innan studierna var klara. BT köptes upp av Toyota Material Handling 2001 och Goran menar att det japanska företaget är anledningen till trucktillverkarens stora framgångar.

– Inom Toyota satsas det på ledarutveckling och företaget har bra grundvärderingar och en ekonomisk tanke som koncern. Den vinst man lyfter investeras i moderbolaget vilket gör att företaget förstärker sitt eget värde. Toyota är försiktiga och man vill gärna förbättra innan man skapar något nytt. Utan Toyota hade vi inte varit där vi är idag.

Idag har Goran ett 60-tal medarbetare fördelat på tre skift i sitt logistikteam och han är medveten om att den stora personalgruppen innebär ett stort ansvar.

– När företaget har växt har vi märkt att man inte kan vara produktionsledare och ha ett för stort arbetsområde. Det krävs mer fokus och att jobba mer mot kunder. Det vi kan se är att desto smalare arbetsområde man har desto lättare är det med kontroll och vårt mål är att komma under 25 personer per produktionsledare. Jag har för mycket folk, 65 personer, så det tittar min chef på hur det kan se ut i framtiden. Vi har bland annat tagit in en produktionsledartrainee för att få avlastning. Idag har jag för mycket att driva så det är svårt att hinna med personalansvaret.

Trots det stora arbetsområdet är Goran mån om sin personal och inser att medarbetarnas engagemang är en viktig del i företagets utveckling.

– Jag tycker det är viktigt med kontakten och jag försöker alltid träffa så mycket folk jag kan. Jag tar vägen förbi om jag kan och tycker det är viktigt att det som personalen säger förs framåt i organisationen. Jag tror att personalens engagemang kommer att gynna oss i längden.

När Gorans team tar in material så provväger och provpackar de det för att säkerställa att vikten blir rätt vid manuell hantering. Varje maskin kräver ett visst material och utefter givna processer tar medarbetarna fram detaljerna och ser till att de kommer dit de ska. Goran liknar arbetet med att bygga med ett vuxenlego där alla bitar är lika viktiga.

– Min arbetsuppgift är egentligen ganska enkel, jag ska leda och fördela arbete. Den enheten som jag har just nuhåller till i en hyrd fastighet som är ganska ny. Vi har kört i ungefär ett år och har många processer, ungefär 14 stycken. Tillverkning är egentligen ganska enkelt, från start till färdig produkt ska det ta så kort tid som möjligt. Ju längre tid det tar desto dyrare blir det.

För att bli en bra produktionsledare menar Goran att man måste ha en helikoptersyn. Det är viktigt att se om det ska göras mer jobb i någon del av processen och hur arbetet ska fördelas mellan medarbetarna i teamet.

– Jag tror att det är en sak som man måste tillbaka till som produktionsledare och det är att jobba med människor. Jag tycker att det som är det mest stimulerande med mitt arbete är utvecklingen hos min personal. Det är spännande att se personer utvecklas på ett positivt sätt, får en schysst attityd och vill mycket.

Inom en snar framtid tror Goran att företaget kommer att bli totalentreprenörer snarare än att leverera enskilda produkter till sina kunder.

– Ibland tror jag att vi tänker lite fel, vi måste bli duktiga på att förstå vad våra kunder förväntar sig och ta fram produkter som de efterfrågar. Idag diskuterar man till exempel att truckarna ska kunna köra sig själva. Jag tror att våran bransch kommer gå mer åt att kunder efterfrågar en helhetslösning med lagerlokal, logistik och truckar och jag tror att företag är beredda att betala för en sådan lösning.

För att trivas på Toyota Material handling menar Goran att man måste vara en lagarbetare, ärlig, nyfiken och ha en bra attityd mot gruppen. Det är också viktigt att man som medarbetare bidrar med sin nyfikenhet för att utveckla arbetet.

 

Vill du också jobba på Toyota? Just nu finns två lediga tjänster: 
Nyexad och teknikintresserad utvecklare av inbyggda system
Teknikintresserad utvecklare av inbyggda system