Nyheter

Välkommen Nick!

Välkommen Nick!

Industrikompetens och Skill förstärker laget med Nick Conrad som den 1 november börjar som kundansvarig. Nick kommer främst att bearbeta marknaden inom …

IK i debatten: Våga välja Teknikcollege

IK i debatten: Våga välja Teknikcollege

Svenska industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för …

Östergötlands industriföretag behöver nu att våra politiker tar ansvar!

Östergötlands industriföretag behöver nu att våra politiker tar ansvar!

Östergötland som industrilän behöver politiker redo att ta ansvar för …

Nätverksträff

Nätverksträff

Den 26 september var det dags för ny träff inom IK’s nätverk inom Lean. Holms industri bjöd frikostigt med sig av sina erfarenheter kring att arbeta …